1. Το Κέντρο Αισθητικής Genesis δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα MYGENESIS.GR υπό την επιφύλαξη τυχόν λαθών, τεχνικών ή τυπογραφικών, που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν, ή έχουν προκύψει ακούσια. Οι φωτογραφίες, όπως και τα κείμενα που παρατίθενται είναι επιλεγμένα έτσι ώστε να πλησιάζουν όσο γίνεται περισσότερο την πραγματικότητα και να δίνουν στους πελάτες μας μία όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη εικόνα των θεραπειών. Ωστόσο τα κείμενα και οι φωτογραφίες δεν είναι δεσμευτικά για το MYGENESIS.GR δεν αποτελούν συμβόλαιο μεταξύ της MYGENESIS.GR και των πελατών.
      
 Αλλαγές στην Ιστοσελίδα
Η MYGENESIS.GR διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί, διορθώνει ή/και βελτιώνει, αλλάζει, αναστέλλει ή τερματίσει οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της περιλαμβανομένων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτής, περιλαμβανομένης ακόμα της πρόσβασής σας σε αυτή, οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η συνέχιση της χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τοποθέτησης των τροποποιήσεων σε αυτή θα δηλώνει την εκ μέρους σας αποδοχή τους.

Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα
Η MYGENESIS.GR δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα της, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.
 
Τιμές
Όλες οι τιμές που αναφέρονται για τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και υπάρχει η πιθανότητα να έχουν τροποποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο  22710 22140 και το κέντρο Αισθητικής Genesis για να ενημερωθεί πριν προχωρήσει σε αγορά προϊόντος.